คำสั่งศูนย์บริหารสถานกาณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 :อ่าน1 คน ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีง.. :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่องขอยกเลิกประกาศรับสมัครและยกเลิกประกาศรายชื่อผู้สมัครการสรรห.. :อ่าน1 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน1 คน ประกาศเรื่อง โอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 :อ่าน1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qrcode: อบต.ควนปริง
วันนี้ :
78 คน
เมื่อวาน :
79 คน
เดือนนี้ :
1,207 คน
เดือนที่แล้ว :
3,784 คน
ปีนี้ :
1,207 คน
ปีที่แล้ว :
38,519 คน
ทั้งหมด :
66,096 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 18.234.247.75
17 มกราคม 2564
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::